Periodontitt

Det faglige navnet på tannkjøttbetennelse
TannlegevaktBestill time nå

40% Rabatt på undersøkelse: Avdekk Periodontitt relaterte problemer

For NOK 595 (vanlig pris NOK 1050) tilbyr vi en pakke som inkluderer grundig undersøkelse av tannkjøttet, tannrens, enklere fjerning av tannsten, og polering av tenner med pussepasta*. Vi undersøker for perio reltaerte sykdommer og gir et kostnadsoverslag for eventuell videre behandling.

*Tilbudet gjelder kun nye pasienter

Bestill time i dag

Introduksjon – Hva er Periodontitt?

Tennenes festeapparat består av kjevebenet, rotoverflaten på tannen og festefibre som går mellom kjevebenet og rotoverflaten. Disse vevene har samlebetegnelsen periodontiet, og periodontitt betyr betennelse i disse vevene.

Bakteriebelegg, tannstein og fremmedlegemer lager en betennelsesreaksjon når det får ligge noen dager langs tannkjøttet. Dersom man er nøye med tannhygienen og får bort bakteriebelegget, rundt og mellom tennene, forblir tannkjøttet friskt. Dersom bakteriebelegg får ligge noen dager, skaper det en betennelsesreaksjon i tannkjøttet. Da kan det blø når du pusser tennene eller bruker tanntråd.

Periodontitt

Bildet viser overfladisk tannkjøttbetennelse, med lett hovent og rødlig tannkjøtt. Typiske symptomer her vil være blødning ved tannbørsting og bruk av tanntråd.

Dersom bakteriebelegg får ligge over lengre tid, eller det dannes tannstein mellom tennene som man ikke får bort på egenhånd, vil betennelsesreaksjonen vedvare, og denne betennelsesreaksjonen kan forårsake en saktegående nedbrytning av tennenes festeapparat.

Bildet viser tenner som har mistet noe av festet sitt. Tennene ser ut som de er blitt lengre.

Det skumle med periodontitt, er at vanligvis er det få eller ingen symptomer tidlig i sykdomsforløpet, og det er da det er viktig å få diagnostisert tilstanden, slik at man kan behandle så effektivt og skånsomt som mulig. 

Periodontitt

Figuren viser tannfeste som er svekket.

Hvordan stilles diagnosen?

Periodontitt stilles som diagnose på bakgrunn av klinisk og røntgenologisk undersøkelse. Typisk kliniske funn er blødning i tannkjøttet, bakteriebelegg og tannstein. På røntgen kan en også ofte se tannstein, og i tillegg kan man vurdere om det er gått tapt feste. Over tid kan man sammenligne festenivå med tidligere røntgenbilder.

Figur: Viser ulike stadier av tannkjøttbetennelse. Til venstre sees friskt tannkjøtt. Mot høyre sees ulike stadier av tannkjøttbetennelse. Som figuren viser, øker avstanden fra emaljens avslutning og til benfeste. Dette måler tannlegen med lommedybdemåler. Systematisk behandling av tannkjøttbetennelse innebærer registrering av lommedybder for hver tann, for å kunne vurdere progresjonen av sykdommen. Diagnostikk av periodontitt innebærer også en vurdering av fyllinger, karies og andre lokale forhold i munnen, samt en vurdering av helsesituasjon og medisiner som kan ha betydning for sykdomsutviklingen.

Behandling av periodontitt

Heldigvis er det mulig å behandle de aller fleste tenner med periodontitt. Jo tidligere en blir gjort oppmerksom på problemet, jo bedre er prognosen for tanna. Behandling av periodontitt er noe som alltid må vurderes individuelt. Målet er å oppnå infeksjonskontroll, og for de fleste innebærer det en kombinasjon av økt egeninnsats og veiledning fra tannhelsepersonell. Det må også fjernes tannstein og bakteriebelegg som en ikke får bort selv hos tannlege eller tannpleier. Man må også undersøke og vurdere om det er karies, dårlige fyllinger eller anatomiske faktorer som gjør at det er vanskelig å holde tenner rene.

Når tannhelsepersonell undersøker og vurderer progresjon av periodontitt, måles lommedybder, som vist på figuren over. En vellykket behandling av periodontitt medfører reduksjon i lommedybder. Dette er en følge av at det blir mindre infeksjon når renholdet blir bedre.

Noen ganger er ikke profesjonell rengjøring nok for å oppnå reduksjon i sykdomsaktivitet. Da kan det vurderes kirurgi for å komme til for renhold, og gjerne samtidig oppnå bedring i mulighet for egeninnsats. Antibiotika kan også være aktuelt dersom det ikke oppnås forbedring.

Hva er viktig angående periodontitt? Snakk med tannlegen eller tannpleieren om situasjonen. For de fleste er det nødvendig med hyppigere rensing av tennene for å holde tilstanden i sjakk.

Eller ring oss på telefon: 22 15 74 64

HER FINNER DU OSS

Knut Alvssonsvei 1

0574 Oslo

tlf: 22 15 74 64

post@tannlegesinsen.no

ÅPNINGSTIDER

Mandag 08.00 – 15.30
Tirsdag 08.00 – 15.30
Onsdag 08.00 – 20.00
Torsdag 08.00 – 20.00
Fredag 08.00 – 15.30

*** Akuttbehandling etter avtale ***